Search
Close this search box.

Pse Perëndia nuk i bën të gjithë t’i shërbejnë Atij?

Përditësimi i fundit më 4 Qershor, 2024

Kjo pyetje fillon në vendin e duhur: ajo pranon se asgjë nuk është shumë e vështirë për Zotin. Ai mund të bëjë çdo gjë. Ai mund t’i detyronte të gjithë në tokë që t’i shërbenin Atij me një rrahje zemre. Kështu që pyetja e qartë atëherë bëhet: pse nuk e bën Ai këtë?

Vullnet i lirë
Përgjigja e lehtë për këtë është: Zoti na dha një vullnet të lirë. Nëse Ai do t’i detyronte njerëzit ta donin Atë, ata nuk do të kishin vullnet të lirë dhe dashuria e tyre nuk do të vlejë asgjë. Zoti dëshiron të jetë i dashur nga njerëzit, jo nga robotët. Por kjo përgjigje është tepër e lehtë.

Dhurata e Zotit për të gjithë?
Bibla na thotë se ne arrijmë në besimin në Jezu Krishtin vetëm nëse vetë Perëndia na e jep këtë besim: “Sepse me anë të hirit ju jeni shpëtuar me anë të besimit. Dhe kjo nuk është puna juaj; është dhurata e Perëndisë” (Efesianëve 2:8). Pra, pyetja mbetet: pse Ai nuk ua jep atë dhuratë të gjithëve?

Nuk është sepse Ai nuk dëshiron që të gjithë të shpëtohen. Ai e bën këtë, siç na thotë 1 Timoteut 2:4: Perëndia «dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të vijnë në njohurinë e së vërtetës». Megjithatë ne e dimë se kjo nuk po ndodh. Pra, duhet të ketë diçka tjetër që Perëndia dëshiron edhe më shumë, që nuk mund të shkojë së bashku me të gjithë njerëzit që shpëtohen.

Zoti është i drejtë
Çfarë është ajo që është kaq e rëndësishme për Perëndinë që është edhe më e rëndësishme se të gjithë njerëzit të shpëtohen? Jam i sigurt se nuk mund t’i japim një përgjigje të plotë kësaj me kuptimin tonë të kufizuar njerëzor. Por Bibla na tregon të paktën dy përgjigje të pjesshme.

Përgjigjja e parë është se Perëndia dëshiron të zbulojë plotësisht se kush është Ai. Ai dëshiron të bëjë të njohur pasuritë e lavdisë së Tij (Romakëve 9:23), por gjithashtu dëshiron të tregojë zemërimin e Tij mbi mëkatin dhe fuqinë e Tij për të mposhtur armiqtë e Tij (Romakëve 9:22).

Përgjigja e dytë është se Perëndia dëshiron që të gjithë njerëzit që marrin shpëtimin të jenë përulësisht mirënjohës për hirin e Perëndisë. Shkatërrimi i çdo gjëje që i kundërvihet Perëndisë heq çdo prirje të fëmijëve të Perëndisë për t’u mburrur. E bën të qartë se shpëtimi vjen nga Perëndia, jo nga ne:
“Por Perëndia zgjodhi atë që është marrëzi në botë për të turpëruar të urtët; Perëndia zgjodhi atë që është e dobët në botë për të turpëruar të fortët; Perëndia zgjodhi atë që është e ulët dhe e përbuzur në botë, madje edhe ato që nuk janë, për të asgjësuar gjërat që janë, që asnjë qenie njerëzore të mos mburret në praninë e Perëndisë.” (1 Korintasve 1:27-29).

Të vërteta të rëndësishme
Ndoshta ka më shumë aspekte që mund t’i shtohen kësaj përgjigjeje, të cilat Zoti ka zgjedhur të mos na zbulojë. Të vërtetat e rëndësishme që ne duhet të kuptojmë këtu janë:

• Perëndia është i lavdishëm në mëshirën e Tij dhe Perëndia është i lavdishëm në gjykimin e Tij mbi mëkatin.
• Dhurata e besimit e Perëndisë për ne nuk është një arsye për t’u mburrur, por për të gjunjëzuar dhe për ta adhuruar Atë.
• Vullneti i zbuluar i Perëndisë është që Ai dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Pra, le të dalim dhe të ndajmë Ungjillin me sa më shumë njerëz që mundemi. Sepse askush që iu drejtua Jezusit, nuk u largua nga Ai. Kjo është lavdia e Ungjillit!

Share post