Search
Close this search box.

Fjalë Biblike

jeta e krishtere

Si mund ta gjej gëzimin tek Zoti?

Fjala “gëzim” vjen nga fjala greke “chara” dhe do të thotë “të jesh jashtëzakonisht i gëzuar”. Ndërsa lumturia mund të vijë dhe të shkojë në

Read More »
jeta e krishtere

Si mund ta kapërcej tundimin?

Fjalori përkufizon “të tundosh” që do të thotë “të bindësh ose të tërheqësh dikë të bëjë diçka që duket e këndshme ose e dobishme, por

Read More »