Search
Close this search box.

Si të ungjillizosh?

Përditësimi i fundit më 24 Nëntor, 2023

Pyetja supozon se ungjillizimi është diçka që duhet bërë dhe me të drejtë. Jezusi u dha urdhër
dishepujve të tij para se të kthehej tek Ati i tij. Së pari, le të hedhim një vështrim se si Jezusi
formuloi urdhrin e tij për të dalë dhe ungjillëzuar: “I gjithë autoriteti në qiell dhe në tokë më
është dhënë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit
dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, duke i mësuar ata të zbatojnë të gjitha ato që ju kam
urdhëruar. Dhe vini re, unë jam me ju gjithmonë, deri në fund të epokës. " (Mateu 28: 18-20).

Këto pak vargje na mësojnë shumë për ungjillizimin. Së pari, dëshmia juaj le të përshtatet
gjithmonë me sigurinë se Krishti ka të gjithë autoritetin dhe se Ai është gjithmonë me ju, deri në
fund të epokës! Së dyti, ungjillëzimi duhet të jetë i qëllimshëm: duhet të synojë prodhimin e
pasuesve të Krishtit. Së treti, ungjillëzimi duhet të ketë përmbajtje të madhe: ne duhet të
mësojmë urdhërimet e vetë Krishtit. Së katërti, ungjillizimi është shumë i gjerë, Ungjilli është
për të gjitha kombet në këtë tokë. Dhe së fundi, njerëzit që vendosin t'i besojnë Jezusit duhet të
pagëzohen në emrin e mrekullueshëm të Zotit Trini, si dëshmi e gjithçkaje që Zoti ka bërë dhe do
të bëjë në jetën e besimtarit.

Merrni parasysh auditorin

Kur komunikoni Ungjillin, është e mençur të keni parasysh auditorin. Synoni të ungjillizoni në
mënyrë inteligjente. Një shembull i mrekullueshëm i kësaj është Pali në Areopagus te Veprat 17:
15-34. Njerëzit e Athinës e duan diskutimin dhe shkëmbimin e ideve të reja. Pali përpiqet të
ndërtojë një urë për audiencën e tij duke iu referuar altarit të perëndisë së panjohur që ai gjeti në
qytetin e tyre. Fjalimi i tij, ose predikimi, është mjaft filozofik, i cili i përshtatet mirë auditorit të
tij. Ju gjithashtu duhet të jeni të vetëdijshëm për atë që auditori juaj tashmë di. Një budist nuk ka
konceptin e një Zoti Krijues, kështu që është e mençur të fillosh atje. Me një auditor hebre ose
mysliman, do të ketë një terren shumë më të përbashkët nga i cili mund të filloni të ndërtoni.

Mundohuni të gjeni një mënyrë ungjillëzimi që lidhet me nevojat e auditorit tuaj. Në Perëndimin
e sekularizuar dhe të individualizuar, ungjillizimi përmes Kursit Alfa duket se funksionon mjaft
mirë. Çdo mbrëmje fillon me një vakt së bashku dhe studimet biblike ungjillore zhvillohen në një
atmosferë miqësore, joformale. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që njerëzit e vetmuar dëshirojnë.
Në një shoqëri me bashkësi të lidhura ngushtë, përpiquni të gjeni një person që mund t'ju
prezantojë me të gjithë komunitetin, ose me një familje të tërë.

Personaliteti i vet
Kërkoni një mënyrë ungjillëzimi që i përshtatet personalitetit tuaj. Jo çdo person ndihet rehat me
shpalljen e Ungjillit publikisht dhe me guxim. Disa njerëz janë më shumë si Andrea, vëllai i
Pjetrit, i cili në heshtje e prezantoi vëllanë e tij me Jezusin (Gjoni 1: 40-42).

Ungjillizimi mund të jetë shumë i vështirë. Ndonjëherë njerëzit duket se nuk reagojnë, madje
janë armiqësorë. Mbani mend shëmbëlltyrën e Jezusit për katër llojet e ndryshme të tokës (Luka
8: 4-15). Ka tokë me shumë shkëmbinj në të, dhe ka tokë të mirë, pjellore. Bëhuni si mbjellësi që

mbolli Ungjillin kudo; Zoti do të japë fryte ashtu siç i pëlqen Atij. Provoni mënyra të ndryshme
të mbjelljes, mos u dekurajoni nëse një qasje e veçantë nuk funksionon.

Lutuni
Le të laget dëshmia juaj në lutje (Efesianëve 6:18, 19). Pyesni Perëndinë për udhëzim me kë të
flisni dhe në çfarë mënyre. Lejo që Fryma e Shenjtë të të udhëheqë. Jini të përgatitur për të
shfrytëzuar mundësitë, edhe kur ato shfaqen në momente të papërshtatshme (Efesianëve 6:15).
Dhe, sigurohuni që fjalët tuaja të mbështeten nga një mënyrë jetese e cila e vendos Krishtin në
radhë të parë!

Lexoni gjithashtu: Si ta ndani Ungjillin me një mik që nuk është i interesuar?

Share post