Search
Close this search box.

Si të jesh një burrë i mirë për gruan tënde?

Përditësimi i fundit më 6 Shkurt, 2024

Nëse Zoti ju ka dhënë një grua, Ai ju thërret t’a doni, t’a kuptoni, t’a nderoni, t’a udhëhiqni, të kujdeseni për të dhe të flini me të.

Duaje atë
“Burra, duajini gratë tuaja, ashtu si Krishti e deshi kishën dhe u dorëzua për të” (Efesianëve 5:25). Dashuria e Krishtit për kishën e Tij shkoi aq larg sa Ai ishte i gatshëm të vdiste për të. Në të njëjtën mënyrë, burrat duhet t’i duan gratë e tyre aq shumë sa të jenë të gatshëm të japin jetën për to. Askush nuk mund të dojë ashtu siç donte Jezusi, kështu që është e pamundur të arrihet standardi që na jep Bibla. Kjo duhet ta bëjë çdo burrë të kuptojë se ai duhet të varet nga Zoti çdo ditë për t’a dashur gruan e tij aq sa duhet.

Kuptoje atë
“Burra, jetoni me gratë tuaja në mënyrë të kuptueshme” (1 Pjetrit 3: 7). Edhe pse shumë burra mendojnë se është e pamundur të kuptosh gratë, nëse je burrë je i thirrur të bësh çmos për të kuptuar të paktën një: gruan tënde. Duhet t’a dëgjosh atë. Duhet t’i bësh pyetje asaj. Ju duhet të kuptoni se ndjenjat e saj funksionojnë ndryshe nga ndjenjat tuaja.

Nderoje atë
“Duke treguar nderim për gruan si ena më e dobët” (1 Pjetrit 3: 7). Sepse ju dhe gruaja juaj keni një shpirt për përjetësinë, ju keni të njëjtën vlerë. Meqenëse gruaja juaj është më e dobët se ju, ju duhet t’a nderoni atë në një mënyrë të veçantë për të treguar se e kuptoni vlerën e saj. Ju gjithashtu duhet t’a mbroni atë. Feminizmi këmbëngul në errësimin e dallimeve midis burrave dhe grave. Kjo çon në një humbje të kuptimit se burrat kanë nevojë të nderojnë dhe mbrojnë gratë, veçanërisht burrat gratë e tyre. Në zhurmën e jetës së përditshme, urdhri për burrat që të “mos jenë të ashpër” me gratë e tyre (Kolosianëve 3:19) është një nga mënyrat më të rëndësishme për të treguar nderimin që gratë meritojnë.

Drejtoje atë
“Burri është kreu i gruas, ashtu si Krishti është kreu i kishës” (Efesianëve 5:23). Në martesë, burri dhe gruaja secili kanë rolin dhe përgjegjësinë e tyre. Këtu shohim se një martesë e lumtur është një martesë ku një burrë i jep udhëheqje të dashur gruas së tij, duke kërkuar më të mirën për të dhe për familjen e tyre.

Siguro për të
Burri duhet t’a ushqejë dhe t’a ushqejë gruan e tij (Efesianëve 5:29). Ai sigurohet që ushqimi dhe strehimi të sigurohen, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht dhe frymërisht.

Fle me të
“Burri duhet t’i japë gruas së tij të drejtat e saj bashkëshortore” (1 Korintasve 7: 3). Ky varg tregon se edhe në marrëdhëniet seksuale, burri jep, nuk merr. Theksi i tij është në kënaqësinë e gruas së tij, jo të tijin. Seksualiteti festohet në Bibël (shih Kënga e Këngëve, Fjalët e Urta 5). Martesa dhe seksi duhen shijuar brenda kufijve që Zoti ka vendosur për to. Një burrë thirret të jetë gjithmonë besnik ndaj gruas së tij (Hebrenjve 13: 4).

Të kesh një grua është një bekim nga Perëndia (Fjalët e Urta 18:22). Nëse e keni marrë atë bekim, nderoni Perëndinë dhe nderoni gruan tuaj duke e trajtuar atë sipas udhëzimeve të Tij!

Share post