Search
Close this search box.

Si të bëhem më shumë si Krishti?

Përditësimi i fundit më 14 Nëntor, 2023

Si të bëhem më shumë si Krishti?

 

Të qenit si Krishti është diçka që Perëndia dëshiron për ne. Ai do të punojë në jetën tonë për ta bërë atë të ndodhë, por në të njëjtën kohë, ne kemi edhe përgjegjësinë për të punuar për të.

 

Perëndia është në kontroll. Plani i Zotit për ne është që ne të bëhemi si biri i tij, Jezu Krishti (Romakëve 8:28). Kjo gjë po ndodh pak nga pak. Ne po transformohemi vazhdimisht në ngjashmërinë e Krishtit (2 Korintasve 3:18). Vargje të tjera biblike theksojnë rolin që duhet të luajmë.

1 Timoteut 4 v 7 thotë “Stërvit veten të jesh i perëndishëm” dhe te 1 Korintasve 11:1 lexojmë: “Më imitoni mua (Palin) ashtu si unë imitoj Krishtin”.

 

Kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën, ata ishin pa mëkate, dhe kjo është dëshira e Zotit për ne. Kur bëhemi të krishterë, ne kemi marrë falje për mëkatin tonë. Megjithatë, ne jemi të vetëdijshëm se jemi akoma mëkatarë. Shpesh e gjejmë veten si Pali që në të gjitha përpjekjet tona për të bërë atë që është e drejtë, ne dështojmë në çdo moment. Tek Romakëve 7 Pali thotë pikërisht këtë gjë. Edhe pse ai dëshiron të bëjë atë që është e drejtë, e keqja është gjithmonë e pranishme. Kjo është e mjaftueshme për të na treguar se ngjashmëria me Krishtin nuk është diçka e lehtë. Si mund ta ndjekë dikush urdhrin e Palit për të imituar Krishtin? Si mund ta stërvitim veten për të qenë të perëndishëm?

 

Kjo është vepra e Frymës së Shenjtë të Perëndisë brenda nesh. Ai është Ai që bën punën. Ne duhet t’i nënshtrohemi atij kur Ai na bën të vetëdijshëm për fajet, gabimet dhe mëkatet tona. Le t’i rrëfehemi Zotit, të kërkojmë pastrimin, ndihmën dhe fuqinë e tij që të mos biem përsëri në të njëjtën kurth. Njerëzit që ndihen ose mendojnë se janë tashmë të mirë ose kanë arritur një nivel të ngjashëm me Krishtin, zakonisht do të jenë shumë krenarë për veten e tyre dhe do t’i gjykojnë të tjerët sipas standardeve të tyre. Jezusi dukej se ishte i rrethuar nga njerëz të tillë, të quajtur farisenj. Madje u ndjenë të kualifikuar për të gjykuar se vetë Jezui nuk e arriti standardin e Perëndisë. Bibla na urdhëron të mos gjykojmë të tjerët. Pra, ne duhet të kujtojmë se të bëhesh më shumë si Krishti është një çështje private midis çdo individi dhe Perëndisë.

 

Nëse duam të jemi si Krishti, këtu janë hapat më të rëndësishëm pasi të bëhemi të krishterë.

  1. Njihni kur keni mëkatuar dhe keni rënë në standardin e Perëndisë, rrëfejeni mëkatin tuaj para Perëndisë dhe kërkoni pastrimin e tij.
  2. Nënshtrojuni Perëndisë dhe thuajini se tani e tutje dëshironi që ai t’ju ndryshojë për të qenë më shumë si Krishti.
  3. Fryma e Shenjtë do t’i marrë fjalët tuaja fjalë për fjalë dhe do të fillojë të tregojë gjëra që duhet të ndryshohen dhe të rrëfehen. Mund të vëreni se do të hasni gjithnjë e më shumë njerëz që ju mërzitin, ju zemërojnë, provojnë durimin tuaj, ju trajtojnë padrejtësisht, përfitojnë nga ju ose shpifin për ju, pothuajse deri në atë pikë sa t’ju thyejnë. Të gjitha këto gjëra do të përdoren nga Fryma e Shenjtë për t’ju ndryshuar që të jeni më shumë si Krishti.
  4. Sa herë që hasni në situata si kjo, kërkoni ndihmën e Perëndisë për të vepruar, reaguar dhe përgjigjur ashtu siç do të bënte Jezusi. Mund të mos jetë e lehtë dhe mund të zbuloni se dështoni më shumë se sa keni fitoren, por nëse vazhdoni t’i nënshtroheni Perëndisë dhe t’i bindeni Frymës së Shenjtë, do të filloni të shihni se përgjigjet tuaja automatike të zemërimit, urrejtjes dhe dëshirës për hakmarrja do të fillojnë të ndryshojnë.

5. Megjithatë, mos e mashtroni veten, të qenit më i ngjashëm me Krishtin është vepra e Perëndisë në ju dhe vetëm kur ne të qëndrojmë para Tij në parajsë, kjo vepër do të përfundojë: “Ai që filloi një vepër të mirë do ta përfundojë atë në ditën e Krishtit” (Filipianëve 1:6).”

Share post