Search
Close this search box.

Si ndryshon Bibla nga Kurani dhe librat e tjerë?

Përditësimi i fundit më 6 Janar, 2023

Si ndryshon Bibla nga Kurani dhe librat e tjerë?

Kjo është një pyetje kyçe, pasi fetë kryesore botërore (Krishterimi, Islami, Budizmi, Hinduizmi, etj…) i përmbahen mësimeve të shkrimeve të shenjta. Në një kuptim të përgjithshëm, njerëzit shikojnë nga feja për të siguruar urtësi për të jetuar, qëllimin dhe shpresën. Në varësi të fesë, këto mund të rrjedhin nga brenda nesh, jashtë nesh nëpërmjet krijimit, ose jashtë vetes nëpërmjet një qenieje transhendente.

Shumë ngjashmëri por edhe dallime të mëdha

Kur krahasoni mësimet nga librat e ndryshëm të shenjtë, ka të ngjarë të gjeni shumë mësime të ngjashme, sepse ne të gjithë ndajmë njerëzimin. Megjithatë, fetë do të ndryshojnë shumë në mësimet e tyre.

Në rastin e feve monoteiste (Islami, Krishterimi, Judaizmi) Zoti është ai që vendos standardet për atë që është e drejtë apo e gabuar. Në fetë politeiste do të keni një mori perëndish që mund të vendosin ose jo një standard për sferat ku ata banojnë. Në fetë si Budizmi, ku nuk ekziston asnjë Zot, standardi përcaktohet nga rregulli i natyrës.

Si ndryshon Bibla?

Pra, si ndryshon Bibla nga librat e tjerë fetarë? Vërtet Bibla është unike. Ndryshe nga librat e tjerë fetarë, Bibla është në të vërtetë një përmbledhje prej 66 librash, të shkruar nga shumë autorë të ndryshëm, nga kultura të ndryshme, gjatë një periudhe prej 2000 vjetësh, që të gjithë janë me të vërtetë Fjala e Zotit. Për shembull, krahasoni Biblën me Kuranin. Kurani është shkruar nga një njeri, profeti Muhamed. Megjithatë, kur të lexoni Kuranin do të zbuloni se ai është shkruar në vetën e parë, pasi është Zoti që flet drejtpërdrejt (fjalë për fjalë) përmes profetit. Bibla nuk është shkruar në vetën e parë në pjesën më të madhe.

Të krishterët besojnë se Bibla u shkrua nga njerëz që ishin vërtet të frymëzuar nga Perëndia. Kjo nuk do të thotë se Perëndia i ka hedhur poshtë personalitetet ose kulturën e tyre. Zoti përdori personalitetet dhe kulturën e tyre për t’i përdorur për të shkruar fjalë të vërteta për Zotin.

Dallimi kryesor

Ndoshta ndryshimi kryesor midis Biblës dhe librave të tjerë të shenjtë është numri i madh i profecive që gjenden në faqet e saj. Në Dhiatën e Vjetër ka një mori profecish rreth ardhjes së Krishtit që të gjitha u realizuan në personin e Jezu Krishtit. Nëse dikush do të shikonte numrin e madh të profecive të përfshira në Dhiatën e Vjetër, gjasat që ato të realizohen është pothuajse e pamundur. Megjithatë, Perëndia i Biblës është Perëndia i të mundshmes. Jezu Krishti është sundimtari dhe shpëtimtari i botës dhe ne mund të besojmë tek Ai.

Nëse jeni të interesuar të gjeni më shumë informacion rreth Jezusit dhe profecive të përmbushura prej Tij, ka shumë burime në internet, ose më mirë akoma, merrni një Bibël dhe studiojeni vetë.

Copyright @ Fjalebiblike.net

Share post