Search
Close this search box.

Si na drejton Zoti?

Përditësimi i fundit më 6 Janar, 2023

Si na drejton Zoti? Si mund ta dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë?

Si mund ta dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë? Si e dimë atë që Zoti dëshiron që ne të bëjmë? Në të kaluarën, Zoti e udhëhoqi popullin e Tij në të gjitha llojet e mënyrave të ndryshme; por nëse doni udhëzimin e Perëndisë për jetën tuaj sot, gjërat janë shumë më të thjeshta-thjesht ndiqni Jezusin (Hebrenjve 1: 1-2)! Jezusi është “Bariu i Mirë” (Gjoni 10:11, 14; krh. Hebrenjve 13:20; 1 Pjetrit 2:25; 5: 4; Zbulesa 7:17), dhe Ai premton të udhëheqë të gjitha delet e Tij – ne thjesht duhet të dëgjoni zërin e Tij (Gjoni 10:27).

Duke dëgjuar zërin e Zotit

Pra, si e dëgjojmë zërin e Jezusit? 2,000 vjet më parë, Jezusi i kulloste delet e Tij si duke i mësuar Vetë, ashtu edhe duke dërguar Apostuj të autorizuar për të folur në emër të Tij (Mateu 9: 36-39). Atëherë Jezusi u dha Apostujve të Tij Shpirtin e Shenjtë (Gjoni 14: 25-26; 15: 26-27; 16: 12-15) në mënyrë që ata të mund të plotësonin Shkrimet e frymëzuara, “të frymëzuara nga Zoti” (2 Timoteut 3:16; krh. 1 Pjetrit 1: 10-12; 2 Pjetrit 2: 19-21). Deri në ditën kur Jezusi kthehet në fund të historisë (Marku 13:31), Bibla mbetet plotësisht e mjaftueshme për të na “pajisur plotësisht” për çdo vepër të mirë që Perëndia ka përgatitur për ne për të bërë (2 Timoteut 3:17).

Bibla është një llambë për këmbët tona

Kjo do të thotë se në çdo rrethanë të jetës sonë, Bibla është një “llambë në këmbët [tona] dhe një dritë në rrugën [tonë]” (Psalmi 119: 105). Bibla na jep udhëzime të qarta morale, por edhe zona lirie ku mund të zgjedhim për veten tonë. Shembulli më i hershëm i kësaj ishte në Kopshtin e Edenit, ku Zoti e urdhëroi Adamin të mos hante nga një pemë që do ta dëmtonte atë, dhe gjithashtu i dha Adamit lirinë për të ngrënë nga ndonjë prej pemëve të tjera si dhe kur i pëlqente (Zanafilla 2: 16-17). Në mënyrë të ngjashme për ne sot, Zoti na ka dhënë urdhra dhe parime morale për jetën tonë, por kur ka dy ose më shumë mundësi të mira para nesh, Ai na ka dhënë të drejtën si fëmijët e Tij që të zgjedhim lirshëm midis tyre.

Cila mënyrë është më e mirë?

Ndonjëherë, kur përballemi me disa zgjedhje të mira, ne mund të pyesim veten nëse një opsion mund të jetë më i mirë se të tjerët (p.sh. 1 Korintasve 7: 27-28, 38). Kur po përpiqemi të dallojmë se cila rrugë përpara është “më e mira” dhe më në përputhje me vullnetin e Perëndisë për ne (Filipianëve 1:10), ne mund të kërkojmë udhëzime nga të tjerët (Fjalët e Urta 15:22), dhe veçanërisht nga Vetë Zoti, i Cili kënaqet të japë urtësi bujarisht për të gjithë ata që kërkojnë me besim (Jakobi 1: 5). Dhe kështu, ndërsa peshojmë opsionet e ndryshme, mund t’i besojmë Zotit që të na udhëheqë pikërisht në rrugën që Ai dëshiron që ne të shkojmë (Fjalët e Urta 16: 9).

Marrja e vendimeve të mëdha

Kjo do të thotë që kur të vijë momenti për të marrë vendime të mëdha, ne nuk duhet të shqetësohemi se duke bërë zgjedhjen “e gabuar” ne mund të humbasim disi planin më të mirë të Zotit për jetën tonë. Aty ku është e nevojshme, Perëndia do të na udhëheqë si brenda ashtu edhe nënndërgjegjeshëm (Fjalët e Urta 21: 1) me anë të Frymës së Tij të Shenjtë të Premtuar (Ezekiel 36: 26-27) “të dëshirojmë dhe të veprojmë sipas qëllimit të Tij të mirë” (Filipianëve 2:13); dhe gjithashtu jashtë dhe rrethanor, pasi Ai rregullon me kujdes të gjithë natyrën (Psalmi 104: 10-14), deri në detajet më të vogla (Mateu 10: 29-30), për të përmbushur planin e Tij sovran për të na bërë gjithnjë e më shumë të ngjashëm me Krishtin ( Romakëve 8:28). Në fakt, Zoti është aq i përkushtuar për t’i udhëhequr fëmijët e Tij, saqë në raste të jashtëzakonshme Ai madje mund të përdorë mjete të veçanta ose të mbinatyrshme si vegimet ose engjëjt për t’u siguruar që ne të marrim rrugën e duhur (Veprat 12: 6-11; 16: 9)!

Jezusi është Bariu i Mirë

Si përmbledhje, ne jemi tufa e çmuar e Perëndisë (Veprat 20:28), dhe Jezusi është Bariu i Mirë që i thërret çdo dele me emër (Gjoni 10: 3). Ne nuk kemi nevojë të dimë paraprakisht të gjitha detajet e udhëtimit që po na çon Bariu ynë (Ligji i Përtërirë 29:29; Fjalët e Urta 20:24); puna jonë është thjesht t’i besojmë Atij, të dëgjojmë me kujdes zërin e Tij në Bibël dhe të ndjekim kudo që Ai të çojë (Gjoni 10:27). Edhe pse tani për tani mund ta keni të vështirë të besoni, një ditë do të shikoni mbrapa me habi se si Jezusi ju udhëhoqi gjatë jetës, duke gërshetuar një shteg edhe përmes dhimbjes, gabimeve dhe mëkateve tuaja, për të arritur në destinacionin e Tij të përsosur (Zanafilla 50:20; Romakëve 12: 33-36). Deri atëherë, urdhri i Jezusit është i thjeshtë: dëgjojeni Atë dhe bindjuni Atij ndërsa Ai ju udhëheq në udhëtimin e jetës.

“Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën tënde dhe mos u mbështet në gjykimin tënd; pranoje Atë në të gjitha rrugët e tua dhe Ai do t’i drejtojë shtigjet tuaja “(Fjalët e Urta 3: 5-6).

Copyright @Fjalebiblike.net

Share post