Search
Close this search box.

Si mund të rritem frymërisht?

Përditësimi i fundit më 26 Shtator, 2023

Kjo është një pyetje vërtet e rëndësishme që duhet të bëjë çdo i krishterë i ri. Të bëhesh i krishterë është fillimi i një jete të re, një miqësie dhe marrëdhënie të re me Zotin Krijuesin e botës dhe është e rëndësishme të dimë se si mund të afrohemi në miqësinë tonë me Perëndinë dhe të jetojmë një jetë që e kënaq atë. Këtu janë disa mënyra për të ndihmuar në kërkimin tonë për të njohur Perëndinë dhe për të jetuar për të.

1. Më e rëndësishmja është të kaloni kohë me Perëndinë, të studioni dhe lexoni Biblën dhe t’i luteni atij – t’i tregoni atij për pyetjet tuaja, shqetësimet tuaja. Të lutesh për ndihmë dhe udhëzim për të jetuar për të dhe për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh i krishterë. Studimi dhe lutja duhet të jenë pjesë e jetës suaj të përditshme, kjo quhet një kohë e qetë, në zhargonin e krishterë. Duhet të ketë gjithashtu raste, ndoshta jo aq të shpeshta sa çdo ditë, kur mund t’i bëni këto dy gjëra me të krishterët e tjerë, duke studiuar fjalën e Perëndisë dhe duke u lutur së bashku. Mateu 6:6, Jakobi 4:8, Psalmi 1:1 – 6, Marku 1:35 – 37.

2. Kërkimi i faljes. Çdo i krishterë do të mëkatojë edhe pse ka filluar një jetë të re, sepse ne kemi ende një armik që na urren dhe urren Zotin, kështu që kur ta dini se nuk e keni kënaqur Perëndinë, ju duhet të ndaloni së bërë atë që është e gabuar dhe të kërkoni faljen dhe pastrimin e Zotit. 1 Gjonit 1:8 – 9, Psalmi 32:5, Fjalët e urta 28:13.

3. Pjesëmarrja në kishë ose takimi me të krishterë të tjerë për të ndarë dhe inkurajuar njëri-tjetrin në jetën e krishterë, për të marrë mësime në një mënyrë formale në mënyrë që të rriteni. Veprat 2:42, Hebrenjve 3:13, Hebrenjve 10:24, 1 Pjetrit 2:5 – 6, Hebrenjve 10:25.

4. Leximi i librave të krishterë të llojeve të ndryshme – mësimdhënie, dëshmi të të krishterëve të tjerë, Biografi të të krishterëve, libra përkushtimi ose libra me tema specifike në lidhje me jetën e krishterë ose fjalën e Zotit.

5. Ungjillëzimi ose dëshmia – ndani besimin dhe përvojën tuaj për Perëndinë, me ata që nuk e njohin atë. Kjo të jep mundësinë të konsolidosh atë që di për Perëndinë dhe të ndihmon të riafirmosh pse u bëre i krishterë në radhë të parë dhe të jep mundësinë të lavdërosh Perëndinë, duke i treguar dikujt tjetër dëshminë tënde ose se si Perëndia të ka ndihmuar ty. 2 Pjetrit 3:15, Marku 16:15 – 16, Romakëve 1:16, Romakëve 10:9 – 10.

6. Të keni një trajner, mentor ose drejtor shpirtëror. Këta njerëz nuk ju tregojnë se çfarë të bëni, ose nuk kërkojnë që ju të merrni udhëzime të caktuara, ata kanë përgjegjësinë t’ju lehtësojnë dhe t’ju inkurajojnë në ecjen tuaj me Perëndinë. Të keni dikë të tillë në jetën tuaj do t’ju ndihmojë të kuptoni më qartë se çfarë thotë Zoti ose çfarë dëshiron Zoti nga ju. Ka të ngjarë që ata t’ju mbajnë përgjegjës ndaj zotimeve/vendimeve që keni marrë për të ndjekur Zotin.
Shembuj të mentorimit në Bibël: Jethro Eksodi 18:1 – 24, Pali – 1 Thesalonikasve 3:10, Efesianëve 4:11 – 12, Barnaba Veprat e Apostujve 9:23 – 31, Jezusi, me dishepujt për tre vjet, duke mësuar , duke trajnuar, duke udhëhequr dhe më pas duke i lënë ata të vazhdojnë punën e tij.

7. Gjeni kohë për t’u çlodhur, për të jetuar një mënyrë jetese të shëndetshme, për t’u kujdesur për trupin tuaj, si dhe për shpirtin tuaj, sepse trupi juaj është tempulli i Perëndisë. Si të krishterë ai banon brenda secilit prej nesh me anë të Frymës së tij të Shenjtë. 1 Korintasve 3:16 dhe 6:19-20.

8. Meditoni për fjalën e Perëndisë – kjo nuk është gjithmonë e lehtë për t’u bërë, sepse ne mund të mendojmë për Meditimin Transcendental ose gjëra të tjera me fetë ose sektet e rreme. Megjithatë, për të krishterin, kjo do të thotë të mendosh për atë që ke lexuar në fjalën e Perëndisë, ndoshta në kohën tuaj të qetë, ose nga një predikim ose bisedë. Vazhdoni të mendoni për vargun me të cilin Perëndia ka përdorur për t’ju sfiduar dhe kërkoni që Zoti t’ju ndihmojë ta kuptoni më shumë dhe si ta zbatoni atë në praktikë. Josh 1:8, Psalmi 1:2 (shumë vargje të tjera në psalme).

Share post