Search
Close this search box.

Si mund të jetoj një jetë falënderuese?

Përditësimi i fundit më 26 Shtator, 2023

Arsyeja kryesore që një i krishterë të jetë mirënjohës është sepse ai/ajo është fëmijë i Perëndisë (Gjoni 1:12). Zoti ju zgjati dorën, e patë dhe e morët. Faji i mëkatit nuk të shqetëson më sepse Jezusi e mbulon atë për ty. Ju nuk keni frikë nga vdekja sepse keni jetë të përjetshme (Gjoni 3:16). Ju nuk jeni kurrë vetëm sepse Jezusi, Shpëtimtari juaj është miku juaj dhe Fryma e Shenjtë është në ju për t’ju udhëhequr (14:16-18). Ky qëndrim falënderimi do t’ju shohë në të gjitha sprovat dhe mundimet e jetës.

Megjithatë, ashtu si Izraeli “harroi veprat e Tij dhe mrekullitë e Tij që Ai i kishte treguar” (Psalmi 78:11), ne jemi të prirur të harrojmë Perëndinë dhe mirësinë e Tij ndaj nesh. Kjo është arsyeja pse ne duhet të vazhdojmë të lexojmë Biblën (ku shohim mirësinë e bollshme të Perëndisë ndaj nesh duke na dhënë jetë dhe shpëtim në Krishtin). Takimi së bashku me të krishterët e tjerë për inkurajim reciprok është gjithashtu i rëndësishëm (Hebrenjve 10:24-25).

Këtu janë disa hapa më praktikë për të na ndihmuar të kultivojmë një qëndrim mirënjohjeje gjatë gjithë jetës sonë:

Mbani një ditar falënderimi

T’i kujtosh vetes se për çfarë duhet të jesh mirënjohës dhe të regjistrosh mirënjohjen tënde çdo ditë, ndihmon për të forcuar sa mirënjohës je. Nuk ka rëndësi se sa e vështirë është jeta juaj në këtë moment, ka gjithmonë diçka për të cilën duhet të jeni mirënjohës. Zbulimi i kësaj do t’ju ndihmojë të përballeni me pjesët e tjera të jetës. Regjistroni 3-5 gjëra për të cilat jeni mirënjohës në fund të çdo dite. Kur jeni duke kaluar një kohë veçanërisht të vështirë, mund të jetë e dobishme të ktheheni te ato që keni shkruar më parë.

Transformoni mendjen tuaj

Apostulli Pal e gjeti sekretin e mundësisë për të kapërcyer në të gjitha rrethanat. Jezusi i dha atij forcën për ta bërë këtë (Filipianëve 4:12-13). Kur të kemi mendjen e Krishtit, do të kuptojmë se nuk është situata që është problemi, por mënyra se si mendojmë për situatën që e bën atë më të lehtë ose më të vështirë. Nëse jemi të gatshëm t’ia dorëzojmë situatën Perëndisë, mund të pushojmë në njohurinë që Ai do të kujdeset për të. Ankthi dhe mendimi negativ nuk do të ndihmojnë për ta kthyer problemin.

Duke medituar mbi Biblën

Çdo ditë ndërsa lexoni Biblën pyesni veten, për çfarë mund ta falënderoj Perëndinë? Do të ketë shumë gjëra: për atë se kush është Perëndia, çfarë është jeta e tij, çfarë ka bërë për ne në Krishtin, bekimet e miqve / familjes / kishës. Vazhdoni të mendoni/meditoni për këto gjëra gjatë gjithë ditës, duke u gëzuar dhe duke falënderuar Perëndinë për to.

Share post