Search
Close this search box.

Si mund ta kapërceni depresionin dhe ankthin?

Përditësimi i fundit më 18 Prill, 2024

Si të krishterë, ne jemi urdhëruar të gjejmë gëzimin tonë te Zoti (Filipianëve 4:5). E megjithatë, shumë të krishterë luftojnë me periudha depresioni dhe ankthi të thellë. Si është e mundur të kapërcehen këto? Si ndodh që të krishterët të luftojnë me këto çështje, kur ata mund të qëndrojnë të sigurt në dashurinë e Perëndisë për ta?

Kur nuk iu bindën Perëndisë
Depresioni dhe ankthi hynë në ekzistencën njerëzore pikërisht kur njerëzit e parë nuk iu bindën Perëndisë. Deri atëherë, Adami dhe Eva kishin paqe të plotë me Krijuesin e tyre, me veten dhe me njëri-tjetrin. Ata nuk duhej të punonin për këtë, ishte e tyre natyrshëm. Sapo ata nuk iu bindën Perëndisë, kjo paqe u largua nga zemrat e tyre dhe ankthi dhe frika bëri që ata të fshiheshin nga Perëndia (Zanafilla 3:8-10).
Sapo marrëdhëniet me Perëndinë u ndërprenë, marrëdhëniet midis burrit dhe gruas u bënë gjithashtu problematike dhe mbi të gjitha u ndryshua këndvështrimi i tyre për veten. Ata tani kishin turp për veten e tyre (Zanafilla 3:10).

Bibla është shumë e sinqertë
Bibla është shumë e sinqertë kur bëhet fjalë për ankthin dhe depresionin. Heronjtë e besimit luftuan me të dhe nuk e fshehën këtë fakt. Elia donte të vdiste (1 Mbretërve 19:4). Ai mendonte se ishte i vetmi që ende ndiqte Perëndinë (1 Mbretërve 19:10). Moisiu është në fund të lidhjes së tij shumë herë dhe një herë në të vërtetë e akuzon Perëndinë se “u bë i sëmurë” prej tij (Numrat 11:11-15). Davidi e derdhi ankthin e tij në Psalme, si në Psalmin 22. Jeremia vajtoi errësirën e plotë në jetën e tij (Vajtimet 3:1-21). Psalmi 88 është një Psalm pa asnjë rreze drite. Ankthi dhe depresioni janë të vërteta sepse ne jetojmë në një botë të thyer.

Jezusi na pajtoi
Lavdëroni Zotin, Jezusi na ka pajtuar në kryq me Perëndinë dhe marrëdhënie jonë është restauruar. Për shkak se jemi në Krishtin dhe e njohim Atë, ne mund të njohim gëzimin e vërtetë dhe paqen e vërtetë që tejkalon të kuptuarit (Filipianëve 4:7). Ne mund të jetojmë në paqe me njerëzit tanë. Ne mund të jemi në paqe me veten, sepse Jezusi i ka bërë gjërat në rregull për ne (Efesianëve 2:13,14). Por ajo nuk vjen aq pa mundim si përpara Rënies; Pali në fakt e urdhëron audiencën e tij që të punojë në të (Filipianëve 4:4-8).

Si të kapërceni depresionin dhe ankthin?
1. Kthehuni te Zoti me emocionet tuaja
Numri një, kthehuni te Zoti me të gjitha emocionet tuaja. Mos u përpiqni t’i fshehni ato. Nuk ka rëndësi se sa të papërpunuara janë. Perëndia mund të trajtojë emocionet e papërpunuara; Psalmet dhe libri i Jobit janë provë për këtë, si dhe pjesët e sipërpërmendura.

2. Hiqni dorë nga zgjedha juaj
Së dyti, mbani mend se Jezusi thotë: “Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e lehtë dhe barra ime është e lehtë” (Mateu 11:28-30).
Kjo do të thotë që ju duhet të pranoni barrën që i keni vënë vetes. A është shkaktuar ankthi juaj nga fakti se jeni shumë i ashpër me veten? Hidhe poshtë këtë zgjedhë; hiq dorë dhe “Merrni mbi vete zgjedhën time”- thotë Jezusi. Vendoseni mendjen tuaj të zbuloni se çfarë zgjedhe dëshiron t’ju japë Jezusi; nuk do të jetë shumë e rëndë, por e duhura për ju, e bërë me porosi. “Unë jam i butë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj” Jezusi ju fton të jeni si Ai, të përulur dhe të sjellshëm dhe kur të bëheni si Ai, shpirti juaj do të gjejë prehje. Ky është një premtim i mrekullueshëm. Qëndroni pranë Jezusit, kapuni pas tij. Ai është Princi i Paqes (Isaia 9:5).

3. Kërkoni ndihmë
Së treti, mund të jetë e nevojshme të kërkoni ndihmë. Ne nuk jemi vënë në këtë rruzull tokësor për të qenë vetëm. Lutuni Perëndisë që Ai të sigurojë dikë që mund t’ju dëgjojë: një mik, një person të mençur, ose pastorin tuaj. Ndoshta është koha për të gjetur ndihmë profesionale. Në këtë rast, është më mirë të gjesh një profesionist të krishterë, sepse problemet e zemrës janë të lidhura shumë ngushtë me marrëdhënien tonë me Perëndinë dhe këtë duhet ta kuptojë këshilltari ose psikologu juaj. Një profesionist është trajnuar për të bërë pyetjet e duhura, duke ju ndihmuar të kuptoni se nga burojnë ndjenjat tuaja të depresionit dhe ankthit; dhe së dyti, t’ju ndihmojë të përballeni dhe të përballoni këto ndjenja.

4. Mos u largo nga Perëndia
Por çfarëdo që të bëni, ju lutemi mos u largoni nga Perëndia. Ju lutem kuptoni se Ai është afër, edhe nëse duket larg (Veprat e Apostujve 17:27). Mos harroni se Jezusi ka kaluar çdo gjë, duke përfshirë ankthin e fortë (Hebrenjve 4:14, 15; Hebrenjve 5:7). Ai e di se është e frikshme të jemi ne, por Ai nuk lejon që kjo të përfundojë me kaq. Ai është me ju, në çdo hap tuajin. Dhe për pak kohë dhe të gjitha vuajtjet do të shkrihen në dritën dhe ngrohtësinë e shkëlqyer të së ardhmes së lavdishme që Jezusi ka përgatitur për ju (2 Korintasve 4:17). Edhe një herë, paqja do t’ju vijë pa mundim.

Share post