Postimet e fundit

Bazat e Krishtera
Aad van der Maas

Çfarë është justifikimi?

Çfarë është justifikimi? Doktrina e justifikimit është një nga të vërtetat më të rëndësishme që gjejmë në Fjalën e Perëndisë. Zbulimi i kësaj doktrine i

Read More »
Mekati
Aad van der Maas

A do Zoti pa kushte?

A do Zoti pa kushte? Jo. Perëndia i urren të ligjtë (Psalmi 11: 5). Kur Zoti Jezus të kthehet, Ai do të shkaktojë “hakmarrje ndaj

Read More »
Jezus Krishti
Aad van der Maas

Kush është Jezusi

Bibla na thotë: “Besoni në Zotin Jezus dhe do të shpëtoheni” (Veprat 16:31). Por, për të besuar në Jezusin, së pari do të duhet ta

Read More »