Search
Close this search box.

Cili është qëllimi i kishës?

Përditësimi i fundit më 13 Dhjetor, 2023

Çdo e kaluar dhe e tashme e krishterë është anëtare e kishës së Zotit – e njohur si kisha universale. Në të njëjtën kohë të krishterët duhet të kalojnë kohë me njerëz me mendje të njëjtë – duke mësuar, lutur, adhuruar dhe shërbyer. Kjo njihet si kisha lokale.
Trupi i Krishtit
Zoti e quan Kishën trupin e Tij dhe Ai është koka. Trupi i njeriut përbëhet nga organe, gjymtyrë dhe qeliza të ndryshme, të gjitha kanë funksione të ndryshme. Në të njëjtën mënyrë kisha përbëhet nga njerëz të ndryshëm. Secili prej nesh është një pjesë vitale e Trupit të Krishtit dhe secili prej nesh ka një funksion dhe përgjegjësi të ndryshme, dhe Fryma e Shenjtë i ka dhënë secilit prej nesh dhurata të ndryshme (Romakëve 12: 6 -8; 1 Korintasve 12: 4-12) në mënyrë që të mund t’i përmbushim këto përgjegjësi.
Nusja e Krishtit
Zoti gjithashtu e quan kishën Nusja e Krishtit. Asnjë burrë nuk dëshiron të martohet me një prostitutë ose me dikë që ka fjetur, por ai dëshiron një grua që është e pastër dhe që ka sy për vetëm një burrë dhe e mban virgjërinë e saj posaçërisht për të. E njëjta gjë vlen edhe për Nusen e Krishtit. Zoti dëshiron që ne të jemi të pastër duke pasur sy për askënd tjetër dhe duke jetuar vetëm për Të, për t’a kënaqur Atë, për t’a adhuruar dhe për t’i shërbyer vetëm Atij. Shumë njerëz u përfshinë në idhujtari ose mëkate të llojeve të ndryshme që nuk i pëlqyen Perëndisë para se të bëheshin të krishterë. Por kur të bëhemi të krishterë, Ai pastron, fal dhe fillon një punë transformimi tek ne, kështu që kur Ai na shikon, na sheh si të pastër. Së bashku me çdo të krishterë të kishës universale ne do të qëndrojmë të bashkuar para Zotit në ditën e fundit dhe do të jemi plotësisht të bashkuar me Krishtin si një burrë dhe një grua në ditën e tyre të dasmës.

Kripë dhe dritë
Ne jemi gjithashtu Kripë dhe dritë. Kisha lokale duhet të jetë pjesë e komunitetit dhe të jetojë jetën e Krishtit në bashkësitë e tyre të veçanta, në mënyrë që të gjithë ata që e rrethojnë që nuk e njohin Perëndinë të preken. Ashtu si errësira nuk mund të ekzistojë aty ku është drita dhe ashtu si bakteret dhe mikrobet nuk mund të ekzistojnë aty ku është kripa, kisha duhet të ketë një efekt pastrues, ndriçues në komunitet. Kisha lokale duhet të përbëhet nga të krishterë që jetojnë pranë njëri -tjetrit. Ajo duhet të udhëhiqet nga udhëheqës hyjnorë që duhet të kërkojnë Perëndinë, vullnetin e tij dhe të dëgjojnë zërin e tij, dhe ata do të kujdesen për të krishterët në kujdesin e tyre, pasi një familje kujdeset për vëllezërit, motrat, fëmijët dhe të moshuarit. Udhëheqësit duhet t’i mësojnë ata nga fjala e Perëndisë, t’i udhëheqin me shembullin e burrave dhe grave që dëgjojnë zërin e Perëndisë dhe i binden atij, në mënyrë që çdo i krishterë në kishën vendase të piqet dhe të bëhet dishepull i Krishtit, dhe vetë ata të kenë një marrëdhënie të ngushtë me Zotin.
Adhurimi dhe lutja
Së bashku kisha adhuron dhe lutet, nga kjo vjen dëshira për t’i shërbyer njëri -tjetrit dhe për të arritur në mision tek të humburit, duke filluar me ata në zonën lokale dhe duke dërguar njerëz në të gjithë botën si përfaqësues të kishës për të ndarë të mirat lajmet e ungjillit. Besimtarët nga ana e tyre do të bëjnë dishepuj, do të fillojnë kishat lokale, të cilët do të bëjnë dishepuj që do të arrijnë në mision fillimisht në nivel lokal dhe më pas në nivel global. Kjo vjen nga caktimi i madh i Jezusit (Mateu 28:18 – 20) për dishepujt e parë, kisha e parë lokale në histori.
Nëse jeni të krishterë, jeni anëtar i kishës universale dhe keni përgjegjësinë për të gjetur një kishë lokale, në mënyrë që të bashkoheni me t’a në adhurim, lutje, të mësoheni dhe të rriteni në një dishepull të pjekur të Krishtit dhe të jeni në gjendje të shërbejini Zotit dhe kishës me dhuratat që ju ka dhënë. Asnjë i krishterë nuk mund të mbijetojë në izolim, pa mësuar askënd, duke i inkurajuar ata në adhurim, lavdërim dhe lutje. Pa këtë jeta e një të krishteri do të thahet. Kjo është pika e kishës.
Si ju flet ky pasazh biblik?

Share post