Search
Close this search box.

Çfarë thotë Bibla për mëkatin dhe gjykimin?

Përditësimi i fundit më 14 Nëntor, 2023

“Dhe ashtu siç është caktuar që njeriu të vdesë një herë dhe pas tij të vijë gjykimi, ashtu edhe
Krishti, pasi i’u ofrua një herë të mbante mëkatet e shumë njerëzve, do të shfaqet për herë të
dytë, jo për t'u marrë me mëkatin, por për të shpëtuar ata që janë duke e pritur me padurim ”
(Hebrenjve 9: 27-28).

Ju jeni një mëkatar
Ka disa realitete për ju që Bibla nuk dëshiron që ju të humbisni. Një, ti je mëkatar. Së dyti, nëse
asgjë nuk është bërë në lidhje me problemin tuaj të mëkatit, ju do të duhet të përballeni me
gjykimin dhe askush nuk ju ndihmon dot. Së treti, Jezusi ka sakrifikuar veten për mëkatet e
shumë njerëzve – përfshirë edhe tuajat, nëse jeni të gatshëm t'i besoni atij për këtë.

Deri në kohën kur Jezusi vdiq në kryq, sakrificat për mëkatin duheshin bërë vazhdimisht në
tempull. Ajo kurrë nuk u ndal sepse mëkati vazhdoi dhe vazhdoi dhe sakrifica e përsosur nuk u
bë kurrë. Por kur Jezusi erdhi, Ai solli sakrificën e përsosur – veten e tij. Me vdekjen e tij
shlyese, Ai hapi rrugën drejt faljes reale dhe të qëndrueshme (Hebrenjve 10: 12-14).

Pa Krishtin, njerëzit bëjnë të gjitha llojet e gjërave për të pakësuar ose fshirë fajin. Ata përpiqen
të jetojnë jetë të mirë, përpiqen të kompensojnë kohët që kanë bërë gabim ose e kanë zënë veten

duke bërë merita. Ose ata vrasin ndërgjegjen e tyre dhe i dorëzohen plotësisht mëkatit. E gjithë
kjo është e kotë; njerëzit nuk mund t'i shpëtojnë mëkatit dhe gjykimit mbi veten e tyre.

Falja
Por kushdo që është në Krishtin, ka marrë falje. "Prandaj tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë
në Krishtin Jezus" (Romakëve 8: 1). Frika për t'u shpallur fajtor më pas është zhdukur. Në vend
të tij, një dëshirë e etur për të parë Krishtin lind në zemrat e atyre që i besojnë atij. Krishti nuk do
të kthehet për të treguar përsëri problemin e mëkatit të tyre. Ai mori fajin dhe e zëvendësoi atë
me pastërtinë e tij (2 Korintasve 5:21).

Po prisni që Krishti të shfaqet? Apo ndiheni të frikësuar për shkak të mëkatit në jetën
tuaj? Nëse kjo është e vërtetë, kërkoni falje dhe do të gjeni se gëzimi zëvendëson frikën
tuaj!

Si ju flet ky mësim biblik?

Share post