Search
Close this search box.

Çfarë ndodh me shpirtin tonë pasi trupi ynë vdes?

Përditësimi i fundit më 18 Prill, 2024

Jezusi tha se do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Ku shkojnë shpirtrat tanë midis vdekjes sonë dhe Ardhjes së Dytë të Krishtit/Gjykimit Përfundimtar?

Bibla thotë në shumë vende se Jezus Krishti do të kthehet në fund të botës për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit (Veprat 10:42, 2Tim 4:1, 1 Pjetrit 4:5, Mateu 24). Por pasi të vdesim, çfarë ndodh me shpirtrat tanë deri në ringjalljen përfundimtare kur trupat tanë të ringjallen nga të vdekurit?
Kur Apostulli Pal po përballej me mundësinë e vdekjes së tij, ai tha se ishte i kënaqur me çdo gjë që Zoti zgjidhte për të, qoftë jetë ose vdekje, sepse nëse ai ishte larg trupit të tij (domethënë i vdekur fizikisht), atëherë ai do të ishte në shtëpi me Perëndinë (2 Korintasve 5:8). Ky varg tregon se ndërsa trupat tanë qëndrojnë në tokë dhe prishen fizikisht, shpirtrat tanë shkojnë tek Perëndia. Gjithashtu, te Luka 16:19-31, Jezusi tregon historinë e dy burrave që vdesin dhe më pas takohen me njëri-tjetrin në jetën e përtejme. I varfëri Llazari është me babanë Abraham (domethënë në qiell) me sa duket është shfajësuar me anë të besimit, ndërsa pasaniku i lig po vuan agoni ndërsa pret gjykimin përfundimtar. Qartë këtu, ne shohim se pas vdekjes fizike, shpirtrat tanë kanë vazhduar ekzistencën e vetëdijshme. Për ata që kanë besuar në Krishtin, ajo ekzistencë është në praninë e Perëndisë në qiell (shih Zbul. 6:9-11). Për ata që nuk kanë besuar në Krishtin, ne mund të nxjerrim përfundimin nga historia e Llazarit dhe të Njeriut të Pasur (Luka 16:19-31), se shpirtrat e tyre pësojnë mundime pa praninë e Perëndisë deri në gjykimin përfundimtar.

Në gjykimin përfundimtar, kur Krishti të kthehet, shpirti dhe trupi ynë do të ribashkohen me njëri-tjetrin. Kjo është e vërtetë si për të drejtët ashtu edhe për të ligjtë. Ata, trupat fizikë të të cilëve janë shkatërruar gjatë viteve të ndërmjetme, do të marrin një trup të ri të ringjalljes. Ky nuk është një trup i ndryshëm, por një version i rinovuar i trupit që ata kishin më parë (1 Korinti 15). Në atë kohë, pasi trupi dhe shpirti të jenë ribashkuar, të drejtët dhe të ligjtë do të gjykohen nga Krishti dhe tani e tutje do të jetojnë me Krishtin përgjithmonë në Jerusalemin e Ri ose do të hidhen në liqenin e zjarrit (Zbulesa 20-22).

Share post