Search
Close this search box.

Marten Visser

Jezus Krishti

A pretendoi Jezusi se ishte Perëndia?

Përgjigja e shkurtër për këtë pyetje është: po. Megjithatë, ne besojmë në një Perëndi të trefishtë: Perëndinë Atë, Perëndinë Birin dhe Perëndinë Frymën e Shenjtë.

Read More »