Search
Close this search box.

Esther Visser

Apologjetika

A vijmë nga majmuni apo Adami?

Zanafilla 1 na tregon se Perëndia është Krijuesi i universit, duke përfshirë njerëzimin. Ai krijoi burrin dhe gruan sipas imazhit të tij (Zanafilla 1:27) dhe

Read More »
Jezus Krishti

Ku është Jezusi tani?

Jezusi erdhi në këtë tokë rreth dy mijë vjet më parë, jetoi deri në moshën rreth 33 vjeç, vdiq në kryq, u ringjall nga të

Read More »
Bazat e Krishtera

Pse Jezusi duhet të vdiste?

Kur Zoti krijoi këtë botë dhe banorët e saj, ajo ishte e mbushur me jetë. Zoti nuk e krijoi vdekjen, por Ai e paralajmëroi Adamin

Read More »
I/E e re ne Krishterim

Si të ungjillizosh?

Pyetja supozon se ungjillizimi është diçka që duhet bërë dhe me të drejtë. Jezusi u dha urdhër dishepujve të tij para se të kthehej tek

Read More »