Aad van der Maas

Bazat e Krishtera

Çfarë është justifikimi?

Çfarë është justifikimi? Doktrina e justifikimit është një nga të vërtetat më të rëndësishme që gjejmë në Fjalën e Perëndisë. Zbulimi i kësaj doktrine i

Read More »
jeta e krishtere

Çfarë është një dishepull?

Çfarë është një dishepull? Në Bibël, ne lexojmë shumë për dishepujt. Dhe me sa duket, ky nuk është vetëm një fenomen historik, sepse kur Jezusi

Read More »
Bazat e Krishtera

Si na drejton Zoti?

Si na drejton Zoti? Si mund ta dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë? Si mund ta dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë? Si

Read More »
Bazat e Krishtera

A ekziston vërtet ferri?

A ekziston vërtet ferri? Ferri është i vërtetë. Jezusi, Biri i Perëndisë, erdhi nga qielli për të n’a mësuar rrugën për në parajsë. Ai premtoi

Read More »