Search
Close this search box.

A është e mundur të humbisni shpëtimin tuaj?

Përditësimi i fundit më 27 Shkurt, 2024

Dy pasazhe tek Hebrenjtë na mësojnë se është e mundur të shpëtohesh dhe më vonë të humbasësh shpëtimin tënd. Tek Hebrenjve 6:4-6 lexojmë: “Sepse ata që janë ndriçuar një herë, e shijuan dhuntinë qiellore dhe u bënë pjesëtarë të Frymës së Shenjtë,dhe shijuan fjalën e mirë të Perëndisë dhe mrekullitë e jetës së ardhshme, dhe po u rrëzuan, është e pamundur t’i sjellësh përsëri në pendim, sepse ata, për vete të tyre, e kryqëzojnë përsëri Birin e Perëndisë dhe e poshtërojnë”.
Hebrenjve 10:26-29 thotë: “Sepse, në qoftë se ne mëkatojmë me dashje mbasi kemi marrë dijeni të së vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqi e tmerrshme dhe një e ndezur zjarri që do të përpijë kundërshtarët. Kushdo që shkel ligjin e Moisiut vritet pa mëshirë me deponimet e dy ose tre dëshmitarëve. Ç’dënim më të keq meriton, sipas mendimit tuaj, ai që ka shkelur me këmbë Birin e Perëndisë dhe e ka konsideruar profan gjakun e Besëlidhjes me të cilin u shenjtërua, dhe ka fyer Frymën e hirit?”

Këtu ka disa fjalë të forta që tregojnë se këta njerëz me të vërtetë janë shpëtuar: ata “kanë shijuar dhuratën qiellore”, “përjetuan Frymën e Shenjtë”, kanë marrë “njohurinë e së vërtetës” dhe janë “shenjtëruar” nga gjaku i besëlidhjes.

Megjithatë, kjo shkakton një problem me pjesën tjetër të Shkrimit. Ka vargje të ndryshme biblike që mësojnë qartë se kushdo që është i shpëtuar, është i shpëtuar për gjithë përjetësinë. Këto vargje janë:

• Gjoni 10:27-28: “Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe ato më ndjekin. Unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe ata nuk do të humbasin kurrë dhe askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime.”

• 1 Pjetrit 1:3-5: “Ai na ka bërë të rilindim për një shpresë të gjallë nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish, në një trashëgimi që është e pashkatërrueshme, e pandotur dhe e pashuar, e ruajtur në qiell për ju, të cilët me fuqinë e Perëndisë ruhen nëpërmjet besimit për një shpëtim gati për t’u zbuluar në kohën e fundit.”

• Romakëve 8:30: “Dhe ata që i paracaktoi i thirri, edhe ata që i thirri i shfajësoi dhe ata që i shfajësoi edhe i përlëvdoi.”

Ky varg i fundit është më i qartë nga të gjithë. Ai i ka thirrur të gjithë njerëzit që Perëndiai ka paracaktuar; Të gjithë ata që ka thirrur i ka shfajësuar. Dhe të gjithë ata që i ka shfajësuar i ka lavdëruar. Është një zinxhir i pathyeshëm. Perëndia i drejton të gjithë bijtë e tij nga një hap në tjetrin, derisa ata të arrijnë në parajsë.

Për shkak se Perëndia nuk mund të kundërshtojë vetveten, ne e dimë se vargjet nga hebraishtja nuk mund të flasin për njerëzit që janë shpëtuar. Pra, ata u referohen njerëzve që kanë dëgjuar Ungjillin, e kanë kuptuar Ungjillin, kanë bërë një hap besimi, madje kanë pasur disa përjetime të Frymës së Shenjtë në jetën e tyre, ishin bërë pjesë e kishës dhe prandaj ishin shenjtëruar dhe ishin pjesë e besëlidhjes të Perëndisë me kishën e tij.

Megjithatë në zemrën e tyre ata kurrë nuk e kanë vënë besimin e tyre te Krishti. Ata kurrë nuk kanë ikur larg mëkatit të tyre dhe drejt Krishtit. Ata nuk kanë rilindur frymërisht.

Askush nuk mund të tregojë nga jashtë se kush janë këta njerëz, sepse vetëm Perëndia e sheh zemrën tonë. Është një paralajmërim solemn që t’i besojmë Krishtit me gjithë zemër, dhe jo vetëm të jemi besimtarë në sytë e njerëzve. Por kjo nuk e heq, nëse jemi besimtarë të vërtetë, ngushëllimin e fjalëve të Krishtit se askush nuk do të na rrëmbejë nga dora e tij. Me të jemi të sigurt për gjithë përjetësinë.

Share post