Search
Close this search box.

A duhet t’i bindesh pastorit?

Përditësimi i fundit më 14 Mars, 2024

Përgjigja e shkurtër për këtë pyetje është po, megjithëse Bibla e zgjeron këtë pak më shumë. Pastorëve dhe pleqve u është dhënë përgjegjësia për të udhëhequr dhe për t’u kujdesur për kopenë (të krishterët dhe anëtarët e kishës) dhe si të tillë ne duhet t’u bindemi atyre (Romakëve 13:1-2, Hebrenjve 13:17), ashtu si Moisiu ishte përfaqësuesi i Perëndisë përpara popullit të Izraelit. Nëse mëkatojnë ose bëjnë diçka të gabuar, ata do të ndëshkohen më rëndë se njerëzit që nuk janë udhëheqës (Jakobi 3:1).
Megjithatë, ka raste kur një Pastor ose pleqtë mund të fillojnë të përdorin pozicionin e tyre për qëllimet e tyre. Ndonjëherë ata mund të përpiqen t’i detyrojnë njerëzit t’i binden, duke thënë se “Perëndia thotë”, ose ” Bibla thotë “, por në fakt ata po përpiqen t’i manipulojnë njerëzit që të bëjnë ashtu siç duan ata, gjë që nuk ka të bëjë fare me Perëndinë. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme që çdo anëtar i kishës të lexojë, të dijë dhe të kuptojë se çfarë thotë në të vërtetë Bibla. Por të akuzosh ose të ankohesh për një udhëheqës që Perëndia ka vendosur është një gjë serioze.
1 Timoteut 5:19 thotë se një akuzë kundër një udhëheqësi duhet të ketë më shumë se një dëshmitar. Nëse e gjejmë veten në një pozicion që mendojmë se pastori ynë e ka gabim, ka disa hapa që duhet të ndjekim, për të zgjidhur çështjen. Mateu 18:15 – 20 trajton këtë çështje:
1) sigurohuni që i keni të gjitha faktet në rregull;
2) fillimisht shkoni te Pastori, plaku ose udhëheqësi që mendoni se është në gabim dhe tregojuni atyre pse nuk jeni të kënaqur me ta, çfarë po predikohet ose çfarë po thuhet;
3) nëse pastori/udhëheqësi, nuk është në gjendje të shpjegojë se si ose pse gjërat janë thënë ose janë bërë, shkoni te një udhëheqës tjetër i kishës. Shpjegoni situatën dhe pse mendoni se është e gabuar;
4) nëse udhëheqësi ose udhëheqësit e tjerë mendojnë se keni të drejtë në sfidën tuaj, atëherë ju, plus udhëheqësit e tjerë të kishës duhet të shkoni dhe të flisni me pastorin;
5) nëse Pastori ende nuk pendohet ose nuk pranon se ka faj, udhëheqësit duhet të ndërmarrin hapa për të disiplinuar ose zgjidhur situatën.
Sa për ju, ju duhet të luteni për Pastorin dhe në rast se asgjë nuk ndryshon, duhet ta keni parasysh largimin nga kisha juaj.

Share post