Search
Close this search box.

A janë të gjitha fetë/besimet njësoj?

A janë të gjitha fetë njësoj? Thellë brenda çdo qenieje njerëzore ekziston një vetëdije për Zotin. Dëshira për t’a gjetur Atë. Dhe çdo fe është një kërkim për Zotin. Megjithatë, dallimet midis feve në të menduarit e tyre për Zotin, janë të shumta! Njohja e së vërtetës është e rëndësishme për jetën Në Budizëm nuk […]