Search
Close this search box.

10 Citime biblike në lidhje me dashurinë e Perëndisë për njerëzit.

Përditësimi i fundit më 19 Korrik, 2023

bibla

Shumë njerëz flasin për dashurinë si një lloj ndjenje pozitive, subjektive. Bibla na tregon se dashuria e Perëndisë është shumë më tepër se kaq. Dashuria është e fortë, e përjetshme, motivon veprimet e shpëtimit të Zotit. Ne duam t’ju inkurajojmë me 10 vargje biblike që përshkruajnë dashurinë e Perëndisë për njerëzit.

  1. Isaia 54: 8, “Në një shpërthim zemërimi të kam fshehur për një çast fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dhembshuri për ty, thotë Zoti, Çliruesi yt.”
  2.  Jeremia 31: 3, “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.
  3. Gjoni 3:16, “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në Të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.”
  4. Gjoni 13: 1, “Tani para Festës së Pashkës, kur Jezusi e dinte se kishte ardhur ora e Tij për të ikur nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, Ai i deshi ata deri në fund.”
  5. Gjoni 15: 9, “Ashtu si Ati më ka dashur mua [= Jezusin], ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë Time. ”
  6. Gjoni 16:27, “Vetë Ati ju do, sepse ju më keni dashur mua dhe keni besuar se kam ardhur nga Perëndia.”
  7.  Efesianëve 1: 4-5, “Në dashuri ai na paracaktoi për birësimin e Tij si bij nëpërmjet Jezu Krishtit, sipas qëllimit të vullnetit të Tij”
  8. 1 Gjonit 3:16, “Nga kjo ne njohim dashurinë, se ai [= Jezu Krishti] dha jetën e tij për ne”
  9. 1 Gjonit 4:10, “Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që Ai na ka dashur ne dhe ka dërguar Birin e Tij që të jetë shlyesi për mëkatet tona.”
  10. Zbulesa 1: 5-6, “Atij që na do dhe na ka çliruar nga mëkatet tona me gjakun e Tij dhe na bëri mbretër dhe priftërinj për Perëndinë dhe Atin e Tij, Atij i qoftë lavdia dhe sundimi në shekuj të shekujve. Amen. “

 

Share post